VfV06 4:3 VfL Oldenburg, 10.11.2019 | OneFootball

VfV06 4:3 VfL Oldenburg, 10.11.2019

Logo: VfV06Hildesheim

VfV06Hildesheim